Cách sử dụng hàm SUMIF khi làm sổ sách kế toán trên Excel

    Lượt xem: 902

Hàm sumif là hàm tính tổng theo điều kiện:

hàm sumif

Giải thích các tham số trên hàm Sumif:

Dãy ô điều kiện: Là dãy ô chưa điều kiện cần tính. Cụ thể trong bài: Là dãy ô chứa tài khoản trong cột TK Nợ/TK Có trên NKC, hoặc dãy ô chứa mã hàng trên Phiếu nhập kho, Xuất kho …vv

Điều kiện cần tính: Phải có “Tên“ trong dãy ô điều kiện. Cụ thể trong bài : Là Tài khoản cần tính trên NKC hoặc mã hàng trên kho ( bảng Nhập Xuất Tồn ) hoặc TK cần tổng hợp trên bảng Cân đối phát sinh…. ( Điều kiện cần tính chỉ là một ô )

Dãy ô tính tổng: Là dãy ô chưa giá trị trong cột phát sinh Nợ hoặc phát sinh Có trên NKC, hoặc dãy ô chứa giá trị trong cột số lượng hoặc thành tiền trên kho ( trên phiếu NK, XK ). Dãy ô tính tổng và dãy ô điều kiện phải tương ứng nhau, tức điểm đầu và điểm cuối phải tương ứng nhau.
– Hướng dẫn khi muốn tuyệt đối dòng hoặc cột (việc tuyệt đối dòng hoặc cột là tuỳ vào từng trường hợp):
+ Bấm F4 (1 lần): Để có gái trị tuyệt đối ( tuyệt đối được hiểu là cố định cột và cố định dòng – ( $cột$dòng)

Ví dụ: $E$12 – tức là cố định cột E và cố định dòng 12

+ Bấm F4 ( 2 lần): Để có giá trị tương đối cột và tuyệt đối dòng – được hiểu là cố định dòng thay đổi cột – (cột$dòng)

Ví dụ: E$12 – tức là cố định Dòng 12, không cố định cột E

Bấm F4 ( 3lần): Để có giá trị tương đối dòng và tuyệt đối cột – được hiểu là cố định cột thay đổi dòng – ($cột dòng)

Ví dụ: $E12 – tức là cố định Cột E, không cố định dòng 12.

Hàm Sumif được sử dụng trong các công viêc sau:

– Kết chuyển các bút toán cuối kỳ
– Tổng hợp số liệu từ NKC lên Phát sinh Nợ  Phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh tháng và năm
– Tổng hợp số liệu từ PNK, PXK lên “ Bảng NHập Xuất Tồn “
– Tổng hợp số liệu từ NKC lên cột PS Nợ, PS Có của “ Bảng tổng hợp phải thu, phải trả khách hàng”
Và cá bảng tính có liên quan..

Sau đây Tin Học Kế Toán Tri Thức Việt sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm sumif trong việc kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Tháng 1 trên sổ Nhật Ký Chung:

su-dung-ham-sumif

Tin Học Kế Toán Tri Thức Việt xin chúc các bạn làm tốt!

Địa chỉ đào tạo kế toán thực hành uy tín tài Hà Nội

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ:

TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

Cơ sở 1: Số 3E3, Tập Thể Đại Học  Thương Mại, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội( Gần Nhà Sách Tri Tuệ)

Cơ sở 2: Đối diện cổng chính Khu A, ĐH Công Nghiệp, Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tư vấn: 04.6652.2789           hoặc               0976.73.8989

Sơ đồ tới trung tâm đào tạo kế toán: Click vào đây xem chi tiết

Comments

comments