Tuyển sinh lớp Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin

THÔNG BÁO TUYỂN SINH lớp Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Thi Cấp Chứng Chỉ “ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ” Theo Thông Tư Số 03/2014/TT-BTTTT Ngày 11/03/2014 (IC3) 1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH lớp Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin • Giáo viên, y sĩ, dược sĩ, […]

Giới thiệu về chứng chỉ MOS

Giới thiệu về chứng chỉ MOS 1. MOS là gì? MOS (Microsoft Office Specialist): Là bài thi được sáng tạo bởi Microsoft và triển khai bởi Certiport (Hoa Kỳ). Bài thi được thực hiện hiện trực tuyến trên 25 ngôn ngữ và đã được Việt hóa....

Chứng chỉ tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS

Tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS

Giới thiệu khóa tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS:  Nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của các cá nhân trong việc nâng cao trình độ tin học văn phòng, sở hữu chứng chỉ Tin học quốc tế, Tri Thức Việt khai giảng các khóa đào tạo tin...

Chứng chỉ tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS

Giới thiệu khoá tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS

Giới thiệu khoá tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS 1. Chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS) là gì? MOS là chứng chỉ hàng đầu chứng nhận khả năng sử dụng phần mềm Office của Microsoft bao gồm: Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Excel...