Hàm IF – các công thức được kết hợp với nhau và tránh các rắc rối

  Lượt xem: 1977

Hàm IF – các công thức được kết hợp với nhau và tránh các rắc rối

Hàm IF cho phép bạn tạo so sánh lô-gic giữa một giá trị và một giá trị dự kiến bằng cách kiểm tra điều kiện, rồi trả về kết quả nếu True hay False.

 • =IF(Điều gì đó là True, thì làm gì, nếu không thì làm gì khác)

Vì vậy, một câu lệnh IF có thể có hai kết quả. Kết quả đầu tiên là nếu so sánh của bạn là True, kết quả thứ hai là nếu so sánh của bạn là False.

Câu lệnh IF cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời tạo cơ sở cho nhiều mô hình bảng tính nhưng chúng cũng là nguyên nhân cốt lõi của nhiều sự cố bảng tính. Tốt nhất, bạn nên áp dụng câu lệnh IF cho các điều kiện tối thiểu, chẳng hạn như Nam/Nữ, Có/Không/Có thể nhưng đôi khi, có thể bạn sẽ cần đánh giá các kịch bản phức tạp hơn yêu cầu lồng* 3 hàm IF với nhau.

* “Lồng” ám chỉ việc thực hiện kết hợp nhiều hàm với nhau trong một công thức.

Ghi chú
Dù Excel cho phép bạn lồng đến 64 hàm IF khác nhau thì bạn cũng không nên làm như vậy. Tại sao?

 • Nhiều câu lệnh IF sẽ yêu cầu bạn suy nghĩ rất lâu để xây dựng chính xác và đảm bảo rằng lô-gic của câu lệnh có thể tính toán chính xác qua từng điều kiện cho đến khi kết thúc. Nếu bạn không lồng công thức chính xác 100 % thì khả năng 75 % là công thức có thể hoạt động được nhưng 25 % sẽ trả về kết quả không mong muốn. Rất tiếc, khả năng bạn tìm ra nguyên nhân của 25 % đó là rất nhỏ.
 • Nhiều câu lệnh IF có thể rất khó để duy trì, đặc biệt là khi bạn quay lại một thời gian sau đó và cố gắng tìm hiểu điều mà bạn hoặc tệ hơn là một người khác, đang cố gắng thực hiện.

Nếu bạn gặp một câu lệnh IF mà có vẻ như kéo dài mãi thì bạn nên tạm dừng và xem lại chiến lược của mình.

Hãy xem cách phù hợp để tạo một câu lệnh IF được lồng phức tạp sử dụng nhiều hàm IF và thời điểm cần để nhận ra rằng đã đến lúc sử dụng một công cụ khác trong kho Excel của bạn.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về một câu lệnh IF được lồng tương đối chuẩn để chuyển đổi các điểm kiểm tra của học viên thành điểm theo chữ cái tương đương.

Câu lệnh IF kết hợp phức tạp - Công thức trong E2 là =IF(B2>97,"A+",IF(B2>93,"A",IF(B2>89,"A-",IF(B2>87,"B+",IF(B2>83,"B",IF(B2>79,"B-",IF(B2>77,"C+",IF(B2>73,"C",IF(B2>69,"C-",IF(B2>57,"D+",IF(B2>53,"D",IF(B2>49,"D-","F"))))))))))))

 • =IF(D2>89,”A”,IF(D2>79,”B”,IF(D2>69,”C”,IF(D2>59,”D”,”F”))))Câu lệnh IF được lồng phức tạp này tuân theo lô-gic dễ hiểu:
 1. Nếu Điểm Kiểm tra (trong ô D2) lớn hơn 89 thì học viên nhận điểm A
 2. Nếu Điểm Kiểm tra lớn hơn 79 thì học viên nhận điểm B
 3. Nếu Điểm Kiểm tra lớn hơn 69 thì học viên nhận điểm C
 4. Nếu Điểm Kiểm tra lớn hơn 59 thì học viên nhận điểm D
 5. Các trường hợp khác học viên nhận điểm F

Ví dụ cụ thể này tương đối an toàn vì không có khả năng mà sự tương quan giữa điểm kiểm tra và điểm theo chữ cái sẽ thay đổi nên sẽ không yêu cầu duy trì nhiều. Nhưng còn một vấn đề nữa – điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cần phân đoạn các điểm giữa A+, A và A- (cùng các điểm khác)? Bây giờ, bạn cần viết lại câu lệnh IF bốn điều kiện của mình thành câu lệnh có 12 điều kiện! Lúc này, công thức của bạn sẽ có dạng như sau:

 • =IF(B2>97,”A+”,IF(B2>93,”A”,IF(B2>89,”A-“,IF(B2>87,”B+”,IF(B2>83,”B”,IF(B2>79,”B-“, IF(B2>77,”C+”,IF(B2>73,”C”,IF(B2>69,”C-“,IF(B2>57,”D+”,IF(B2>53,”D”,IF(B2>49,”D-“,”F”))))))))))))

Câu lệnh này vẫn chính xác về mặt chức năng và sẽ hoạt động như dự kiến nhưng có thể mất nhiều thời gian để viết và nhiều thời gian hơn để kiểm tra nhằm đảm bảo rằng câu lệnh thực hiện được những gì bạn mong muốn. Một vấn đề hiển nhiên khác là bạn đã phải nhập điểm và điểm theo chữ cái tương đương bằng cách thủ công. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn vô tình tạo lỗi đánh máy? Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng thực hiện điều này 64 lần với các điều kiện phức tạp hơn! Tất nhiên, điều đó là có thể nhưng bạn có thực sự muốn mất công sức như vậy và gặp những lỗi thực sự khó phát hiện có thể gặp không?

Mẹo: Mọi hàm trong Excel đều yêu cầu dấu ngoặc tròn mở và dấu ngoặc tròn đóng (). Excel sẽ cố gắng giúp bạn xác định điểm bắt đầu và kết thúc bằng cách tô màu cho các phần khác nhau trong công thức khi bạn chỉnh sửa công thức. Ví dụ: nếu bạn muốn chỉnh sửa công thức bên trên, khi bạn di chuyển con trỏ qua mỗi dấu ngoặc tròn đóng “)”, dấu ngoặc tròn mở tương ứng sẽ chuyển sang cùng màu. Điều này có thể đặc biệt hữu ích trong các công thức phức tạp lồng nhau khi bạn cố gắng xác định liệu mình có đủ dấu ngoặc tròn tương ứng chưa.

Ví dụ bổ sung

Dưới đây là ví dụ rất phổ biến khi tính toán Tiền hoa hồng Bán hàng dựa theo các mức Doanh thu đạt được.

Công thức trong ô D9 là IF(C9>15000,20%,IF(C9>12500,17.5%,IF(C9>10000,15%,IF(C9>7500,12.5%,IF(C9>5000,10%,0)))))

 • =IF(C9>15000,20%,IF(C9>12500,17.5%,IF(C9>10000,15%,IF(C9>7500,12.5%,IF(C9>5000,10%,0)))))

Công thức này cho biết IF(C9 Lớn Hơn 15.000 thì trả về 20 %, IF(C9 Lớn Hơn 12.500 thì trả về 17,5 %, v.v…

Mặc dù ví dụ này khá giống với ví dụ về Điểm trước đây nhưng công thức này vẫn là một ví dụ tuyệt vời về việc duy trì các câu lệnh IF lớn khó khăn như thế nào – bạn cần làm gì nếu tổ chức của mình quyết định thêm các mức độ bồi thường mới và thậm chí có thể thay đổi các giá trị phần trăm hoặc đô la hiện có? Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý nhiều công việc!

Mẹo: Bạn có thể chèn ngắt dòng vào thanh công thức để dễ đọc các công thức dài hơn. Chỉ cần nhấn ALT+ENTER trước văn bản bạn muốn ngắt sang dòng mới.

Dưới đây là ví dụ về kịch bản tiền hoa hồng với lô-gic không theo thứ tự:

Hàm IF Công thức trong D9 không theo thứ tự có dạng =IF(C9>5000,10%,IF(C9>7500,12.5%,IF(C9>10000,15%,IF(C9>12500,17.5%,IF(C9>15000,20%,0)))))Bạn có thể nhìn thấy lỗi không? So sánh thứ tự của các so sánh Doanh thu cho ví dụ trước đó. Đây là cách so sánh nào? Chính xác, thứ tự này từ thấp đến cao ($5.000 đến $15.000), không thể so sánh được. Nhưng tại sao đó lại là vấn đề quan trọng? Đây là vấn đề quan trọng vì công thức không thể chuyển đánh giá đầu tiên cho mọi giá trị trên $5.000. Hãy tưởng tượng bạn có doanh thu $12.500 – câu lệnh IF sẽ trả về 10 % vì câu lệnh lớn hơn $5.000 và sẽ dừng lại ở đó. Điều này có thể rất nghiêm trọng vì trong rất nhiều tình huống, những loại lỗi này không được thông báo cho đến khi chúng gây ảnh hưởng tiêu cực. Vì vậy, khi biết rằng có một số bẫy nghiêm trọng với các câu lệnh IF phức tạp lồng nhau, bạn có thể làm gì? Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP thay vì tạo công thức phức tạp bằng hàm IF. Khi sử dụng hàm VLOOKUP, trước tiên, bạn cần tạo bảng tham chiếu sau:

Công thức trong ô D2 là =VLOOKUP(C2,C5:D17,2,TRUE)

 • =VLOOKUP(C2,C5:D17,2,TRUE)

Công thức này cho biết có thể tìm giá trị ở ô C2 trong dải ô C5:C17. Nếu tìm thấy giá trị thì trả về giá trị tương ứng từ cùng một hàng trong cột D.

Công thức trong ô C9 là =VLOOKUP(B9,B2:C6,2,TRUE)

 • =VLOOKUP(B9,B2:C6,2,TRUE)

Tương tự, công thức này tìm giá trị ở ô B9 trong dải ô B2:B22. Nếu tìm thấy giá trị thì trả về giá trị tương ứng từ cùng một hàng trong cột C

Lưu ý: Cả hai hàm VLOOKUP này đều sử dụng tham đối TRUE ở cuối công thức, nghĩa là chúng tôi muốn các hàm này tìm một giá trị tương đối khớp. Nói cách khác, hàm sẽ khớp các giá trị chính xác trong bảng tra cứu cũng như mọi giá trị nằm trong khoảng này. Trong trường hợp này, bạn cần sắp xếp các bảng tra cứu theo thứ tự Tăng dần, từ nhỏ nhất đến lớn nhất.

Hàm VLOOKUP được trình bày chi tiết hơn tại đây nhưng hàm này chắc chắn đơn giản hơn nhiều so với câu lệnh IF phức tạp lồng nhau 12 mức! Có những lợi ích khác ít rõ ràng hơn như sau:

 • Bảng tham chiếu VLOOKUP rất rõ ràng và dễ xem.
 • Có thể dễ dàng cập nhật các giá trị trong bảng và bạn không bao giờ phải chỉnh sửa công thức nếu các điều kiện thay đổi.
 • Nếu bạn không muốn mọi người xem hoặc can thiệp vào bảng tham chiếu của mình, chỉ cần đặt bảng tham chiếu vào một trang tính khác.

Bạn có biết?

Hiện có một hàm IFS có thể thay thế nhiều câu lệnh IF lồng nhau bằng một hàm duy nhất. Vì vậy, thay vì ví dụ của chúng tôi về các điểm ban đầu chứa 4 hàm IF lồng nhau:

 • =IF(D2>89,”A”,IF(D2>79,”B”,IF(D2>69,”C”,IF(D2>59,”D”,”F”))))

Bạn có thể tạo ra công thức đơn giản hơn nhiều chỉ với một hàm IFS duy nhất:

 • =IFS(D2>89,”A”,D2>79,”B”,D2>69,”C”,D2>59,”D”,TRUE,”F”)

Hàm IFS rất tuyệt vì bạn không cần phải lo lắng về tất cả các câu lệnh IF và dấu ngoặc tròn đó.

Nguồn:  Microsoft

Khóa tin học văn phòng tổng hợp word + excel + PowerPoint

ĐỐI TÁC CỦA IIG VIỆT NAM TẠI MIỀN BẮC TRONG ĐÀO TẠO VÀ ĐĂNG KÝ LUYỆN THI MOS – IC3

Địa chỉ học tin văn phòng, học autocad, luyện thi mos, luyện thi IC3 uy tín nhất tại Hà Nội

TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

Cơ sở 1: Số 3 Phố Dương Khuê – Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

(gần nhà sách Tri Tuệ – ĐH Thương Mại Đường Hồ Tùng Mậu)

Cơ sở 2: Đối diện cổng chính Khu A, ĐH Công Nghiệp, Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tư vấn: 024.6652.2789           hoặc               0976.73.8989

Sơ đồ tới trung tâm  dạy tin văn phòng cấp tốc: Click vào đây xem chi tiết

Comments

comments