AutoCAD và các lệnh cơ bản trong học AutoCAD hay được dùng nhất

vẽ autocad

Các lệnh cơ bản trong học AutoCAD hay được dùng nhất Ở đây sẽ liệt kê và phân loại các lệnh AutoCAD theo từng nhóm lệnh , tác dụng của nó, để các bạn dễ hình dung và biết cách sử dụng nó như thế nào. 1. Nhóm lệnh vẽ hình cơ bản. 1.1. L – Line […]