Tổng Hợp Bài Tập Thực Hành Vẽ AutoCad 2D Đầy Đủ Từ Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

  Lượt xem: 902

Tài liệu đầy đủ cho các bạn đang học AutoCad 2D từ cơ bản.

Nội dung các bài tập thực hành vẽ AutoCad

 • Nắm bắt được giao diện Autocad
 • Thiết lập cơ bản khi dùng Autocad
 • Sử dụng thành thạo các lệnh tắt, cách nhập lệnh, kết thúc lệnh, nhập dữ liệu
 • Sử dụng thành thạo lệnh vẽ, hiệu chỉnh cơ bản
 • Sử dụng thành thạo các lệnh về Text viết chữ, Dim đo kích thước, Hatch tô vật liệu
 • Nắm bắt được cách tạo và sử dụng Block, Layer trong Autocad
 • Tự triển khai bản vẽ kỹ thuật một cách thành thạo và khoa học
 • Nắm rõ cấu trúc, cách trình bày một bản vẽ thiết kế đồng bộ, chuyên nghiệp, đúng quy trình, tiêu chuẩn
 • Các kỹ năng vẽ nhanh: Đặt lại lệnh, sử dụng Lisp, VBA, Express Tool, các thủ thuật trong AutoCAD
 • Thiết lập bản vẽ từ ban đầu: Đơn vị, tỷ lệ, Layer, Text, Dim, Hatch, …
 • Các bước triển khai bản vẽ: Vẽ từ các đối tượng tổng quan => đến chi tiết.
 • Sử dụng Block Attribute, Block Dynamic, Field.
 • Sử dụng Xref, Layout, in ấn hồ sơ.
 • Hướng dẫn các mẹo vẽ, kinh nghiệm sử dụng Autocad trong công việc thực tế.
 • Bóc tách được khối lượng từ bản vẽ đã thể hiện

BÀI THỰC HÀNH SỐ 1.

1. Các lệnh cần thực hiện trong bài tập:

 • Lệnh thiết lập bản vẽ, crosshair; display;…
 • Sử dụng lệnh LINE và các phương pháp nhập tọa độ điểm.
 • Lệnh quan sát bản vẽ ZOOM; lênh xóa đối tượng ERASE.

2. Yêu cầu thực hiện

 1. Mở file mới và thực hiện các yêu cầu sau:
 2. Thiết lập bản vẽ với đơn vị hệ mét.
 3. Thực hiện các bản vẽ trong bài tập.
 4. Save bản vẽ vào D/hovaten/baitap_1.dwg.

3. Bài tập thực hiện

3.1. Vẽ các hình sau bằng lệnh Line với tọa độ Decac tuyệt đối và tương đối.Bài tập AutoCad 2D - Bài số 1-1

3.2. Sử dụng lệnh Line với tọa độ cực vẽ các hình sau:

Bài tập AutoCad 2D - Bài số 1-2

3.3. Sử dụng lệnh Line và các hệ tọa độ vẽ các hình sau:

Bài tập AutoCad 2D - Bài số 1-3

 

BÀI THỰC HÀNH SỐ 2.

4. Các lệnh cần thực hiện trong bài tập:

 • Lệnh thiết lập bản vẽ, crosshair; display;…
 • Sử dụng lệnh LINE và các phương pháp nhập tọa độ điểm.
 • Lệnh POLYGON; RECTANG; CIRCLE; TRIM.
 • Lệnh quan sát bản vẽ ZOOM; lênh xóa đối tượng ERASE.

5. Yêu cầu thực hiện

 1. Mở file mới và thực hiện các yêu cầu sau:
 2. Thiết lập bản vẽ với đơn vị hệ mét.
 3. Thực hiện các bản vẽ trong bài tập.
 4. Save bản vẽ vào D/hovaten/baitap_2.dwg.

6. Bài tập thực hiện

6.1. Sử dụng lệnh Polygon vẽ các hình sau

Bài tập AutoCad 2D - Bài số 2-1

6.2. Sử dụng lệnh Rectangle vẽ các hình sau:

Bài tập AutoCad 2D - Bài số 2-2

6.3. Sử dụng lệnh Circle vẽ các hình sau:

Bài tập AutoCad 2D - Bài số 2-3

BÀI THỰC HÀNH SỐ 3

1. Các lệnh cần thực hiện trong bài tập:

 • Lệnh XLINE;
 • Chế độ OBJECT SNAP; POLAR TRACKING.
 • DIMENSION STYLE và các lệnh ghi kích thước.
 • Cách lệnh 2D đã học ở bài trước.

2. Yêu cầu thực hiện

 1. Mở file mới và thực hiện các yêu cầu sau:
 2. Thiết lập bản vẽ với đơn vị hệ mét.
 3. Thiết lập Layer.
 4. Thiết lập Dimension Style và ghi kích thước
 5. Thực hiện các bản vẽ trong bài tập.
 6. Save bản vẽ vào D/hovaten/baitap_3.dwg.

3. Bài tập thực hiện

3.1 Vẽ các hình sau bằng hai cách: sử dụng xline và sử dụng Polar Tracking

Bài tập AutoCad 2D - Bài số 3-1

3.2. Sử dụng lệnh đã học và các chế độ truy bắt điểm vẽ các hình sau:

Bài tập AutoCad 2D - Bài số 3-2

Bài tập AutoCad 2D - Bài số 3-3

3.3. Thực hiện lại bài tập 3.3. của bài tập số 1 (hình 1.3) và ghi các kích thước như yêu cầu của đề bài.

BÀI THỰC HÀNH SỐ 4

1. Các lệnh cần thực hiện trong bài tập:

 • Các lệnh: ARC – PLINE.
 • Các lệnh vẽ hình đã học ở bài trước.
 • Các lệnh quan sát bản vẽ
 • Các lệnh 2D khác.

2. Yêu cầu thực hiện

 1. Mở file mới và thực hiện các yêu cầu sau:
 2. Thiết lập bản vẽ với đơn vị hệ mét.
 3. Thực hiện các bản vẽ trong bài tập.
 4. Save bản vẽ vào D/hovaten/baitap_3.dwg.

3. Bài tập

3.1. Sử dụng lệnh ARC và các lệnh đã học vẽ các hình sau:

Bài tập AutoCad 2D - Bài số 4-1

3.2. Vẽ các hình sau bằng lệnh PLINE:

Bài tập AutoCad 2D - Bài số 4-2

Bài tập AutoCad 2D - Bài số 4-3

BÀI THỰC HÀNH SỐ 5

1. Các lệnh cần thực hiện trong bài tập:

 • Các lệnh: SPLINE, ELLIPSE;
 • Các lệnh vẽ điểm: POINT; DIVIDE; MEASURE.
 • Lệnh hiển thị điểm POINT STYLE
 • Các lệnh vẽ hình đã học ở các bài trước.

2. Yêu cầu thực hiện

 1. Mở file mới và thực hiện các yêu cầu sau:
 2. Thiết lập bản vẽ với đơn vị hệ mét.
 3. Thực hiện các bản vẽ trong bài tập.
 4. Save bản vẽ vào D/hovaten/baitap_5.dwg.

3. Bài tập:

Sử dụng các lệnh đã học vẽ các hình sau:

Bài tập AutoCad 2D - Bài số 5-1

Bài tập AutoCad 2D - Bài số 5-2

Bài tập AutoCad 2D - Bài số 5-3

Bài tập AutoCad 2D - Bài số 5-4Bài tập AutoCad 2D - Bài số 5-5

BÀI THỰC HÀNH SỐ 6

1. Các lệnh cần thực hiện trong bài tập:

 • Các lệnh hiệu chỉnh hình: OFFSET – ERASE – TRIM – EXTEND –
 • CHAMFER – FILLET
 • Các lệnh 2D đã học.

2. Yêu cầu thực hiện

 1. Mở file mới và thực hiện các yêu cầu sau:
 2. Thiết lập bản vẽ với đơn vị hệ mét.
 3. Thực hiện các bản vẽ trong bài tập.
 4. Save bản vẽ vào D/hovaten/baitap_6.dwg.

3. Bài tập:

Sử dụng các lệnh hiệu chỉnh như mục 1 và các lệnh vẽ hình đã học ở những bài trước, thực hiện các hình sau

Bài tập AutoCad 2D - Bài số 6-1

Bài tập AutoCad 2D - Bài số 6-2

Bài tập AutoCad 2D - Bài số 6-3

BÀI THỰC HÀNH SỐ 7

1. Các lệnh cần thực hiện trong bài tập:

 • Các lệnh biến đổi và sao chép hình: MOVE – COPY – ROTATE –
 • SCALE – MIRROR – STRETCH – ARRAY.

2. Yêu cầu thực hiện

 1. Mở file mới và thực hiện các yêu cầu sau:
 2. Thiết lập bản vẽ với đơn vị hệ mét.
 3. Thực hiện các bản vẽ trong bài tập.
 4. Save bản vẽ vào D/hovaten/baitap_7.dwg.

3. Bài tập:

Với các lệnh biến đổi và sao chép hình, cộng với các lệnh đã học, hãy thực hiện các hình vẽ sau:

Bài tập AutoCad 2D - Bài số 7-1

Bài tập AutoCad 2D - Bài số 7-2

Bài tập AutoCad 2D - Bài số 7-3

BÀI THỰC HÀNH SỐ 8

1. Các lệnh cần thực hiện trong bài tập:

 • Các lệnh vẽ hình và hiệu chỉnh đã học.
 • Lệnh vẽ tuyến ảnh cho mặt cắt: HATCH

2. Yêu cầu thực hiện

 1. Mở file mới và thực hiện các yêu cầu sau:
 2. Thiết lập bản vẽ với đơn vị hệ mét.
 3. Thực hiện các bản vẽ trong bài tập.
 4. Save bản vẽ vào D/hovaten/baitap_8.dwg.

3. Bài tập:

Vẽ các hình sau bằng lệnh đã học và gạch mặt cắt cho bản vẽ.

Bài tập AutoCad 2D - Bài số 8-1

Bài tập AutoCad 2D - Bài số 8-2

BÀI ÔN TẬP

1. Các lệnh cần thực hiện trong bài tập:

Các lệnh vẽ hình và hiệu chỉnh đã học.

2. Bài tập:

Bài tập AutoCad 2D - Bài số ôn tập - 1Bài tập AutoCad 2D - Bài số ôn tập - 2

Bài tập AutoCad 2D - Bài số ôn tập - 3

Bài tập AutoCad 2D - Bài số ôn tập - 4Bài tập AutoCad 2D - Bài số ôn tập - 5Bài tập AutoCad 2D - Bài số ôn tập - 6Bài tập AutoCad 2D - Bài số ôn tập - 7Bài tập AutoCad 2D - Bài số ôn tập - 8Bài tập AutoCad 2D - Bài số ôn tập - 9

Bài tập Autocad 3D

bài tập Autocad 3D

Nguồn: blogtinhoc

Comments

comments