100 Mẹo Hữu Ích Trong Sử Dụng Solidworks (Phần 2)

    Lượt xem: 4014

100 Mẹo Hữu Ích Trong Sử Dụng Solidworks (Phần 2)

Phần 2 gồm các tip từ 21 – 40 như sau:

21. Sử dụng lệnh Commnad Search để xác định và thực thi các lệnh của Solidworks, phím tắt để truy cập lệnh Command Search là W.

Command search 2 100 useful tips in Solidworks part 222. Sau đó bạn có thể kéo một lệnh từ kết quả tìm được vào thanh toobar của CommandManager tab.
Command search 3 100 useful tips in Solidworks part 223. Sử dụng Search shortcuts bằng cách từ menu lệnh  Tools => Customize.

Command search 4 100 useful tips in Solidworks part 224. You can map OK, Cancel, and Escape to mouse gestures (không hiểu cái này lắm :P).

Command search 5 100 useful tips in Solidworks part 225. Giữ  Ctrl+Tab để đóng nhiều cửa sổ cùng một lúc từ  cửa sổ Open Documents

REV 8 1 100 useful tips in Solidworks part 226. Sử dụng công cụ  Sketch Fillet để fillet những đối tượng sketch không cắt nhau, các đối tượng sẽ tự động được cắt bớt hoặc kéo dài ra để tạo thành fillet.

REV 8 2 100 useful tips in Solidworks part 227. Bạn có thể add một vài kiểu liên kết cho nhiều đối tượng trong cùng một lần thực hiện, ví dụ như ở trên là bạn chọn 3 line và chọn ràng buộc Equal cho cả 3 cùng lúc.

REV 8 31 100 useful tips in Solidworks part 228. Để chọn điểm giữa của một cạnh bạn right-click vào cạnh đó và chọn Select Midpoint.

REV 8 4 100 useful tips in Solidworks part 229. Để copy một Exploded view từ một Assembly configuration tới một Ac khác, đơn giản hãy kéo icon vào Configuration tab. Khi Sử dụng Solidworks những chức năng như thế này được sử dụng khá nhiều

REV 8 5 100 useful tips in Solidworks part 230. Bạn có thể gióng hàng và space nhiều dimension in trong một bản vẽ, hãy chọn những dimension cần xử lý và sử dụng màn hình Dimensions Palette như trên.

REV 9 1 100 useful tips in Solidworks part 231. Nếu bạn thích split cây FeatureManager design thì đơn giản hãy kéo thả gray bar tại trên cùng của cây FeatureManager design sau đó kéo xuống (mình cũng chưa hiểu cái này áp dụng làm gì? :D)

REV 9 2 100 useful tips in Solidworks part 232. Sau khi bạn Import một file vào SolidWorks, bạn có thể chạy chức năng Import Diagnosis để tìm kiếm những face hoặc edg bị lỗi, Import Diagnosis Import Diagnosis sẽ cung cấp công cụ để bạn sửa những lỗi tìm được hoặc loại bỏ nó. Đây là một Thủ thuật Solidworks khá hữu dụng, các bạn nên áp dụng nó để hạn chế các lỗi phát sinh sau này.

REV 9 31 100 useful tips in Solidworks part 233. Bạn có thể split một  arc, circle, ellipse, or spline trong môi trường Sketch của  SolidWorks bằng cách right-click vào đối tượng và chọn Split Entities.

REV 9 4 100 useful tips in Solidworks part 234. Khi xoay một đối tược với face đã được transparent, để tiện quan sát bạn hãy uncheck lựa chọn  ‘High quality for dynamic view mode’ như trên (Tools => Options => System Options => Performance).

REV 9 5 100 useful tips in Solidworks part 235. Trong bản vẽ Drawing, để tạo notes có thể link tới drawing views , hãy double click vào đối tượng để thực thiện nó.

REV 10 1 100 useful tips in Solidworks part 236. Sử dụng lệnh Swept Flange Feature để tạo những bend nhiều hướng khác nhau trong những Sheet Metal parts phức tạp.

REV 10 2 100 useful tips in Solidworks part 237. Để thiết lập một lựa chọn khi tạo một Sketches mới thì sẽ tự động xoay về mặt Normal (Auto-rotate normal) bạn thiết lập như sau Tools => Options => System Options => Sketch và chọn như trên.

REV 10 3 100 useful tips in Solidworks part 238. Right click một Drawing view và lựa chọn Show In Exploded State để có thể tạo một Exploded view với Assembly dễ dàng hơn (cái này khá hữu ích cho các bạn chạy mô phỏng đấy).

REV 10 4 100 useful tips in Solidworks part 239.Sử dụng Design table để thiết kế với những chi tiết thích nghi (Vấn đề này các bạn xem thêm bài sử dụng Design table trong thiết kế của chú DCL).

REV 10 5 100 useful tips in Solidworks part 240. Nếu Sketch Pictures nặng có thể gây chậm quá trình xử lý, bạn hãy lựa chọn Suppress,  khi đó chúng sẽ chỉ hiển thị khi Sketch chứa nó được sửa đổi.

Comments

comments