Lệnh Array trong AutoCAD – Lệnh tạo mảng trong AutoCAD

  Lượt xem: 7822

Lệnh Array trong AutoCAD – Lệnh tạo mảng trong AutoCAD

1. Cách gọi lệnh Array trong AutoCAD

Các cách gọi lệnh array trong AutoCad:
 • Cách 1: từ bàn phím nhập lệnh ARRAY hoặc (AR)
 • Cách 2: vào menu Modify trên thanh công cụ, chọn ARRAY
-Ý nghĩa:
 • Lệnh ARRAY trong AutoCad dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành mảng hình chữ nhật (Rectangular Array) hoặc mảng hình tròn (Polar Array) hoặc tạo ra các đối tượng mới đi theo đường dẫn cho trước (path array).
 • Đối tượng sau khi tạo mảng sẽ là một khối thống nhất. Khác với lệnh –Array các đối tượng sau khi tạo mảng sẽ là các đối tượng riêng biệt à giúp việc hiệu chỉnh tường đối tượng được dễ dàng hơn.Lệnh Array trong CAD
-Chú ý: 
 • Thực hiện lệnh Array khi màn hình làm việc ở trạng thái thanh công cụ dạng Ribbon.Lệnh Array trong CAD

2. Các lựa chọn của lệnh Array trong AutoCad

2.1 – Tạo mảng hình chữ nhật (Rectangular Array)

Cách gọi lệnh Lệnh Array trong CAD

Ý nghĩa:  Lựa chọn RECTANGULAR ARRAY dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành mảng hình chữ nhật theo hàng (Rows) và theo cột (Columns) (Hình 4).Lệnh Array trong CAD Sơ đồ thực hiện: Lệnh Array trong CAD
 • Gọi lệnh bằng cách kích chọn lựa chọn tạo mảng hình chữ nhật (Rectangular Array) trên thanh công cụ Modify. ( Hình 5 )Lệnh Array trong CADLệnh Array trong CAD
Chú ý:  Sau khi tạo ra mảng hình chữ nhật nếu muốn hiệu chỉnh lại số dòng, khoảng cách các dòng, số cột và khoảng cách giữa các cột thì kích chọn vào mảng vừa được tạo ra, khi đó màn hình làm việc sẽ chuyển sang như hình (Hình 6) sau:Lệnh Array trong CAD
 • Thực hiện lệnh Array khi màn hình làm việc ở trạng thái thanh công cụ dạng AutoCAD Classic như hình (Hình 7).
 • Nếu muốn hiệu chỉnh đối tượng khi màn hình làm việc ở trạng thái thanh công cụ dạng AutoCAD Classic thì kích đôi vào đối tượng sau khi tạo mảng.
 • Xuất hiện bảng thông tin Rectangular Aray, trên bảng thông tin đó có thể hiệu chỉnh số cột (Columns), khoảng cách cột (Column Spacing), số dòng (Rows) và khoảng cách các dòng (Row Spacing).Lệnh Array trong CAD
Ví dụ:  Định dạng khổ giấy A4, tạo ra đường tròn có bán kính R = 10. Tạo mảng chữ nhật Rectangular Array bằng lệnh Array với số dòng là 2, số cột là 3.
 • Commmand: ARRAY (AR) – Enter
 • Select objects: Chọn đối tượng cần tạo mảng (Hình 8).
 • Select objects: – Enter Kết thúc việc chọn đối tượng.
 • Enter array type [Rectangular/PAth/POlar] <Rectangular>: Nhập R – Enter
 • Type = Rectangular  Associative = Yes
  • Specify opposite corner for number of items or[Base point/Angle/Count]<Count> ¿
  • Enter number of rows or [Expression] <4>: Nhập 2 – Enter
  • Enter number of columns or [Expression] <4>: Nhập 3 – Enter
  • Specify opposite corner to space items or [Spacing] <Spacing>: – Enter
  • Specify the distance between rows or [Expression] <30>: Nhập 15 – Enter
  • Specify the distance between columns or [Expression] <30>: Nhập 10 – Enter
  • Press Enter to accept or [ASsociative/Base point/ Rows/ Columns/ Levels/ eXit]<eXit>: – EnterLệnh Array trong CAD
  • 2.2 – Tạo mảng hình tròn (Polar Array)

  • Cách gọi lệnhLệnh Array trong CADÝ nghĩa: 
  • Lựa chọn Polar Array dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành mảng hình tròn. Các đối tượng đuợc tạo ra sẽ sắp xếp chung quanh một tâm (Hình 11).
  • Lựa chọn Polar Array này tương đương lệnh Copy và Rotate.Lệnh Array trong CAD
  • Sơ đồ thực hiệnLệnh Array trong CADLệnh Array trong CADLệnh Array trong CAD
Chú ý:
  • Các đối tượng được tạo ra sẽ quay cùng chiều kim đồng hồ nếu giá trị góc nhập vào âm (Hình VI – 38).
  • Các đối tượng được tạo ra sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ nếu giá trị góc nhập vào dương (Hình VI – 39).
  • Góc này được xác định theo góc tâm giữa (Base point) của các phần tử chọn và các phần tử sao chép cuối cùng của mảng. Giá trị mặc định là 360 không cho phép nhập giá trị 0.Lệnh Array trong CAD
  • Sau khi tạo ra mảng hình tròn nếu muốn hiệu chỉnh lại số đối tượng tạo ra trong mảng thì kích chọn vào mảng vừa được tạo ra, khi đó màn hình làm việc sẽ chuyển sang như hình (Hình 15) sau:Lệnh Array trong CAD
  • Thực hiện lệnh Array khi màn hình làm việc ở trạng thái thanh công cụ dạng AutoCAD Classic như hình (Hình 16).
  • Nếu muốn hiệu chỉnh đối tượng khi màn hình làm việc ở trạng thái thanh công cụ dạng AutoCAD Classic thì kích đôi vào đối tượng sau khi tạo mảng.
Xuất hiện bảng thông tin Polar Aray, trên bảng thông tin đó có thể hiệu chỉnh số đối tượng trong mảng (Items), góc giữa các đối tượng (Angle between items), góc của mảng sẽ tạo ra (Fill angle)  xoay đối tượng khi tạo mảng hình tròn hay không (Rotate items).cách sử dụng lệnh array trong cad

2.3 – Tạo ra các đối tượng theo đường dẫn (Path Array)Lệnh Array trong CAD

Ý nghĩa: 
 • Lựa chọn Path Array dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành mảng dọc theo đường dẫn (Hình VI – 44).
Đường dẫn có thể là một đoạn thẳng (Line), polyline, 3D polyline, spline, đường xoắn ốc, cung tròn, đường tròn hoặc hình elip.Lệnh Array trong CADLệnh Array trong CAD Giải thích câu lệnh: Gọi lệnh bằng cách kích chọn lựa chọn tạo mảng hình tròn trên thanh công cụ Modify. 20.Lệnh Array trong CADcách sử dụng lệnh array trong cad Ví dụ: Sử dụng lệnh Array với lựa chọn Path Array để tạo ra mảng theo đường dẫn cho trước như hình (Hình 21c).
 • Command: AR – Enter
 • Select objects: Chọn các đối tượng như hình (Hình 21b)
 • Select objects: – Enter kết thúc việc chọn đối tượng.
 • Enter array type [Rectangular/PAth/POlar] <Path>: PA  – Enter
Type = Path  Associative = Yes
 • Select path curve: Kích chọn đường cong Spline.
 • Enter number of items along path or [Orientation/Expression] <Orientation>: 4 – Enter
 • Specify the distance between items along path or [Divide/Total/Expression]
<Divide evenly along path>: Kích chọn điểm cuối của đường cong.
 • Press Enter to accept or [ASsociative/Base point/Items/Rows/Levels/Align items/Z direction/eXit]<eXit>: a Align arrayed items to path? [Yes/No] <No>: N – Enter để không xoay đối tượng sau khi tạo mảng theo đường dẫn.
 • Press Enter to accept or [ASsociative/Base point/Items/Rows/Levels/Align items/Z direction/eXit]<eXit>: – Enter. Kết thúc lệnh.cách sử dụng lệnh array trong cad


Nguồn: autocad123

Chúc các bạn thành công

Địa chỉ học Autocad 2D tốt nhất Hà nội hiện nay

TIN HỌC – KẾ TOÁN TRI THỨC VIỆT

Cơ sở 1: Số 3 Phố Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (Gần nhà sách Tri Tuệ và ĐH Thương Mại đường Hồ Tùng Mậu)

Comments

comments