Tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS

Chứng chỉ tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS

Giới thiệu khóa tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS:  Nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của các cá nhân trong việc nâng cao trình độ tin học văn phòng, sở hữu chứng chỉ Tin học quốc tế, Tri Thức Việt khai giảng các khóa đào tạo tin học văn phòng chuẩn quốc tế […]

Chứng chỉ tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS

Tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS

Giới thiệu khóa tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS:  Nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của các cá nhân trong việc nâng cao trình độ tin học văn phòng, sở hữu chứng chỉ Tin học quốc tế, Tri Thức Việt khai giảng các khóa đào tạo tin...

Chứng chỉ tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS

Giới thiệu khoá tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS

Giới thiệu khoá tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS 1. Chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS) là gì? MOS là chứng chỉ hàng đầu chứng nhận khả năng sử dụng phần mềm Office của Microsoft bao gồm: Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Excel...