Chứng chỉ tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS

Giới thiệu khoá tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS

Giới thiệu khoá tin học văn phòng chuẩn quốc tế MOS 1. Chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS) là gì? MOS là chứng chỉ hàng đầu chứng nhận khả năng sử dụng phần mềm Office của Microsoft bao gồm: Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Excel...